Brazdanje / Furrowing / Sillonner (columnae-slo-fr-engl)

STRAN JE V PRIPRAVI // UNDER CONSTRUCTION // EN CONSTRUCTION

Spodaj so objave mojih kolumen, nastalih in še nastajajočih v sklopu podprojekta Urbane brazde” (2010-2013), ki ga v okviru mariborskega EPK vodi dr. Marta Gregorčič. Gre za pomemben, socialno senzibilen in v dobre prakse usmerjen segment širšega in v zadnjem času – zaradi mnogoterih (verjetno utemeljenih) razlogov – v slovenski javnosti precej kontroverzno prikazanega evropskega projekta. Ker v partikularni segment “Urbanih brazd”, poznavajoč delavne in požrtvovalne ljudi, ki ga vodijo in sooblikujejo, verjemem, sem sprejela vlogo lateralne kronistke, katere misli ob določenih temah, ki jih projektno delo razpira in ki se tičejo širših družbenih problematik, ki me zanimajo, mestoma prehajajo advocatus diaboli.

  1. Urbane brazde – cui bono? // Urban Furrows – cui bono? // Sillons urbains – cui bono? (julij 2011)
  2. Prekarno življenje // Precarious Life // La vie précaire (julij 2011)
  3. Misliti zunaj škatle // Thinking Outside the Box // Penser en de hors de la boît (julij 2011)
  4. “Opolnomočenje” in “dobre prakse” // “Empowerment” and “good practices” // “Empowerment” et “bonnes pratiques” (avgust 2011)
  5. Memorabilia – Paul Polansky in njegovo delo // Memorabilia – Paul Polansky and his Work // Memorabilia – Paul Polansky et son travail (avgust 2011)
  6. Tok in protitok // Current and Contra-Current // Courant et Contre-Courant (september 2011)
  7. Pred kongresom Urbanih brazd “Premisliti potenciale na novo” // Before the Congress of the Urban Furrows “Rethinking Potentials” // Avant le congrès des Sillons urbains “Repenser les potentiaux” (september 2011)
  8. Druga Evropa // The Other Europe // L’Autre Europe (oktober 2011)
  9. Boj za // The Fight For // La lutte pour (oktober 2011)
  10. Ni denarja za krepitev mednarodnih omrežij // There’s no Money for  the Strenghtenning of International Networks // Il n’y pas d’argent pour le renforcement des réseaux internationaux (november 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s