Archives of data / Archives des données

 1. Revija Modra ptica (1929-1941) / Review The Blue Bird (1929-1941) / Revue L’oiseau bleu (1929-1941)

Tule je skeniran celoten korpus literarno-kulturne revije Modra ptica, ki je pod uredništvom Janeza Žagarja in ob uredniški podpori Vladimirja Bartola izhajala med letoma 1929 in 1941 (skeniranje so opravili študentje in študentke na UP FHŠ skozi seminarsko delo v študijskem letu 2007/2008; op.: prva številka 1. letnika ima nekoliko obrnjen vrstni red in 11. letnik je skeniran nekoliko po svoje, po straneh in ne po številkah, vseeno je z nekoliko domiselnosti iz materiala mogoče razbrati vse potrebne podatke):

 1. Letnik (1929/1930), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 2. Letnik (1930/1931), št. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 3. Letnik (1931/1932), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 4. Letnik (1932/1933), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 5. Letnik (1933/1934), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 6. Letnik (1934/1935), št. 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12
 7. Letnik (1935/1936), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12
 8. Letnik (1936/1937), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12
 9. Letnik (1937/1938), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 10. Letnik (1938/1939), št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Naslovnice in reklame letnika
 11. Letnik (1939/1940), skenirano po straneh/pages: 1-9, 10-107, 108-145, 146-220, 221-284, 285-348, 348b, 348c, 349-380
 12. Letnik (1940/1941), št. 1, 2, 3, 4, 5

2. Reviji Slovan in Sodobnost / Reviews Slav / Revues Slave et Contemporanéité  

Sledijo skeni izbranih letnikov revij Slovan in Sodobnost (skeniranje so opravili študentje in študentke zgodovinske antropologije na UP FHŠ skozi seminarsko delo v študijskem letu 2008/2009):

 1. Sodobnost, letnik II, 1934: št. 1-2, 3, 4, 5, 6-8-1.del, 6-8-2.del, 9
 2. Slovan (letniki žal niso popolni)
 • letnik III, 1905, št. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10-Prešernov zbornik, 11
 • letnik VII, 1909, št. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
 • letnik IX, 1911, št. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12
 • letnik XI, 1913, št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-p.220, 9, 10, 11, 12
 • letnik XV, 1917, št. 1, 6-7, 8-9, 10-11-22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s